Tuesday, October 23, 2007

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran kasar di Malaysia.

Faktor yang mengalakkan kelahiran


* keadaan ekonomi yang lebih baik - menambahkan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup penduduk.menambahkan saiz keluarga


* keluarga yang mempunyai taraf hidup dan sosio ekonomi yang rendah mengalami kadar kelahiran yang lebih tinggi kerana kurang sedar akan amalan perancangan keluarga .


* pengaruh agama - semua agama misalnya agama Islam menggalakkan keluarga mempunyai anak yang banyak ; pengajaran agama Katolik tidak membenarkan kaedah perancangan keluarga yang moden .

* Malaysia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik - menyediakan perkhidmatan kesihatan dan perubatan - mengurangkan kadar kematian terutamanya kalangan bayi dan orang tua .

* ibu yang pendapatan per kapita tinggi - menjaga kesihatan dan melahirkan bayi yang sihat - menambahkan kadar kelahiran

* faktor sosiobudaya - keluarga besar menambahkan rezeki hidup keluarga - menambahkan kadar kelahiran.

* kerajaan Malaysia menggatakkan pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk memenuhi keperluan tenaga , pekerja dengan memberikan pengecualian cukai tanggungan cuti bersalin dan bayaran rawatan yang rendah di klinik atau di hospital kerajaan .


faktor yang mengurangkan kelahiran


* keluarga taraf hidup tinggi - lebih mengamalkan perancangan keluarga - mengurangkan saiz keluarga .

* pencapaian dalam bidang pendidikan bagi kaum wanita - lewat berkahwin - tahap kesuburan wanita lebih tua adalah rendah - mengurangkan kadar kelahiran; wanita berpendidikan tinggi kini bekerja = tidak mempunyai keluarga yang besar .

* tahap pendidikan yang tinggi meningkatkan amalan perancangan keluarga - mengurangkan saiz keluarga ; menggemari saiz keluarga yang kecil - memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya.

* amalan perancangan keluarga telah merendahkan kadar kelahiran - 900 000 orang wanita di Malaysia mengamalkan perancangan keluarga pada tahun 1979.

1 comment:

JOHN Lee said...

http://demoamri-amri.blogspot.com/2007/08/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kadar.html
Same x??sape yg plagiat??